Lola Teresita, a true 1-PACMAN medical beneficiary

0
960

Salamat sa taos-pusong paglilingkod at sa mga pangakong naipatupad. Ang pagmamahal sa serbisyo ay pagmamahal sa kapwa Pilipino…